adhesietuigingen van instellingen

multiloogģ

Inhoudsopgave

 1. Werkgroep vrouwen Diemen + diversen, R. de Haan
 2. Bijstandsbond Amsterdam, P. van der Lende
 3. Stichting Effe bij moeder an, E. de Wolf
 4. Stichting Amsterdamse Vriendendiensten, K. Hanekroot
 5. Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB), H.P.M. van Haaster
 6. Amsterdam PatiŽnten Consumenten Platform (APCP), Mw T.H.Tjoa
 7. Blankenberg Stichting. Maatschappelijke dienstverlening
 8. Amsterdam Centrum-Westerpark, E. de Wit
 9. HVO Querido, J. Fransman
 10. Stichting Pandora, M. Knuttel
 11. Stichting CliŽntgestuurde Initiatieven en Projecten (SCIP), J. van Rijn
 12. CliŽntenbond afdeling Amsterdam, P.Kuiper
 13. CliŽntenraad Mentrum, M. de Groot
 14. Stichting Labyrint- In Perspectief, T.G.M. de Vent
 15. Emergis, L. van Leersum
 16. De Waterheuvel, B. Diephuis
 17. MoleMann Mental Health Clinics, M. Schoffelen
 18. PMC Vijverdal, D. Petry
 19. Corrie Kerssies-Kick, coŲrdinator CliŽnten Informatiepunt

Adhesiebetuigingen voor Multiloogģ van instellingen

 

1.      Instelling: Werkgroep vrouwen Diemen + diversen
Naam: Rita de Haan
Positie: multifunctioneel

-          Reden van ondersteuning:
Het is noodzakelijk.

 

2.      Instelling: Bijstandsbond Amsterdam

Naam: P. van der Lende
Positie: voorzitter

-          Reden van ondersteuning:
Ik ondersteun namens mijn organisatie de oproep tot behoud en versterking van Multiloogģ-bijeenkomsten. Multiloogģ-bijeenkomsten moeten behouden blijven, want in het verleden hebben wij goede ervaringen opgedaan met deze gespreksgroepen.

 

3.      Instelling: Stichting Effe bij moeder an
Naam: Elma de Wolf
Positie: coŲrdinator

-          Reden van ondersteuning:
Omdat juist mensen die zelf aan een psychose lijden in gesprek gaan met mensen die er zijdelings mee te maken hebben en familie, wij van Effe bij moeder an hebben in het verleden veel gehad aan de Multiloog-bijeenkomsten. Door ervaringen uit te wisselen kweek je meer begrip naar beide kanten. Het zou ontzettend jammer zijn als er geen Multiloog bijeenkomsten meer zouden plaatsvinden. Er zijn altijd wel weer nieuwe situaties en mensen die dit nog niet hebben meegemaakt. Bovendien is het juist nu noodzakelijk, omdat door de herstructurering in de gehele stad deze mensen moeten vechten voor behoud van hun woonomgeving. Daar kan een Multiloog bijeenkomst juist die steun en begrip bieden naar de mensen en hun omgeving.

 

4.      Instelling: Stichting Amsterdamse Vriendendiensten
Naam: K. Hanekroot
Positie: directeur

-          Reden van ondersteuning:
Het een uitstekende manier is om als deskundigheidsbevordering te dienen voor onze medewerkers en vrijwilligers.

 

5.      Instelling: Instituut voor gebruikers Participatie en Beleid

Naam: H.P.M. van Haaster
Positie: senior onderzoeker/ partner

-          Reden van ondersteuning:
Omdat we in ons werk merken dat ze leiden tot betere beeldvorming over mensen met psychiatrische problemen, omdat ze leiden tot empowerment bij de deelnemers en omdat ze leiden tot betere communicatie met mensen met psychiatrische problemen. Het bijzondere en unieke van Multiloogģ is de specifieke werkwijze waarin juist mensen met verschillende achtergronden en posities evaringen (over psychisch lijden) in het dagelijks leven met elkaar kunnen uitwisselen.

 

6.      Instelling: Amsterdam PatiŽnten Consumenten Platform (APCP)
Naam: Mw T.H.Tjoa
Positie: directeur

-          Reden van ondersteuning:
Ik ondersteun namens mijn organisatie de oproep tot behoud en versterking van Multiloog-bijeenkomsten. Multiloog-bijeenkomsten moeten behouden blijven, want in het verleden hebben wij goede ervaringen opgedaan met deze gespreksgroepen.

 

7.      Instelling: Blankenberg Stichting. Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam Centrum-Westerpark
Naam: Else de Wit
Positie: directeur

-          Reden van ondersteuning:
Ik bezoek zelf geen Multiloog-bijeenkomsten. Het is vooral een goede plek om cliŽnten naar toe door te verwijzen, als een extra mogelijkheid om over hun ervaringen te praten. Op zoín manier dat er oog en oor is voor die ervaringen en men over eigen en andere ervaringen het gesprek aan kunnen gaan. Vooral het feit dat het om een dialoog gaat tussen klanten, familieleden en hulpverleners is waardevol. Het is vaak een eye-opener om van de ander te horen welke ervaringen deze heeft. Die ervaringen mogen er ook zijnÖ.
Multiloog is een belangrijke aanvulling op alle andere manieren om je verhaal kwijt te kunnen. Het is de enige plek waar klanten, familieleden en hulpverleners op voet van gelijkheid met elkaar in gesprek zijn. de bijeenkomsten moeten dus blijven.

 

8.      Instelling: HVO Querido

Naam: Jaap Fransman
Positie: algemeen directeur

-          Reden van ondersteuning:
Ik ondersteun namens mijn organisatie de oproep tot behoud en versterking van Multiloogģ-bijeenkomsten. Multiloogģ-bijeenkomsten moeten behouden blijven, want in het verleden hebben wij goede ervaringen opgedaan met deze gespreksgroepen.

 

9.      Instelling: Stichting Pandora
Naam: Marijke Knuttel
Positie: directeur

-          Reden van ondersteuning:

Multiloog-bijeenkomsten moeten behouden blijven, want wij hebben getuigenissen van mensen die goede ervaringen hebben opgedaan met deze gespreksgroepen. Wij hebben tevens veel sympathie voor de denkbeelden van de oprichter Heinz MŲlders en de manier waarop hij de Multiloog-bijeenkomsten van de grond heeft gekregen en zich er ze voor inzet. Het bijzondere en unieke van Multiloog is de specifieke werkwijze waarin juist mensen met verschillende posities ervaringen (over psychische lijden) in het dagelijks leven met elkaar kunnen uitwisselen

11.  Instelling: Stichting CliŽntgestuurde Initiatieven en Projecten (SCIP)
Naam: J. van Rijn
Positie: secretaresse

-          Reden van ondersteuning:

De activiteiten van Multiloog goed passen in de keten van de zorg.

 

12. Instelling: CliŽntenbond afdeling Amsterdam

Naam: Paul Kuiper
Positie: secretaris

-          Reden van ondersteuning:
Ten eerste, leden van ons die Multiloog-avonden bezocht hebben en wij van hen vernemen dat zij daar aan veel hebben. Te tweede, onze cliŽntenbond enkele keren op zijn eigen maandelijkse gespreks- avonden een Multiloog-bijeenkomst georganiseerd heeft en deze avonden zeer gewaardeerd werden.
†††††

13.  Instelling: CliŽntenraad Mentrum

Naam: M. de Groot
Positie: voorzitter beleidskant cliŽntenraad Mentrum

-          Reden van ondersteuning:
CliŽnten, hulpverleners en betrokkenen op een gelijkwaardige, positie en inhoudelijk diepgaande manier ervaringen met elkaar kunnen delen.

 

14.  Instelling: Stichting Labyrint-In Perspectief

Naam: T.G.M. de Vent
Positie: manager

-          Reden van ondersteuning:
Omdat het voor mij en andere familieleden heel leerzaam en goed is om van cliŽnten te hoeren wat psychisch lijden met hen doet, wat zij aan hun familie hebben gehad of juist niet. Het leren van de ervaringen en verhalen van andere cliŽnten (familie kent vaak alleen het eigen familielid met een psychiatrisch probleem) helpt hen beter met het eigen familielid om te gaan. Dat is niet alleen erg belangrijk voor het familielid met het psychiatrisch probleem maar net zo goed voor de familie, die niet langer meer alleen de lasten ziet en voelt.

 

15.  Instelling: Emergis

Naam: Leen van Leersum
Positie: voorzitter raad van bestuur

-          Reden van ondersteuning:

Hiermee deel ik u mee dat ik namens Emergis de oproep tot behoud en versterking van Multiloogģ-bijeenkomsten ondersteun. Multiloogģ-bijeenkomsten moeten behouden blijven. In het verleden heb ik goede ervaringen met deze gespreksgroepen opgedaan door als bestuurder van een GGz-organisatie en als bestuurslid van GGz-Nederland een aantal bijeenkomsten bij te wonen

Het bijzondere en unieke van Multiloogģ is de specifieke werkwijze waarin juist mensen met verschillende achtergronden en posities ervaringen (over psyche lijden) in het dagelijks leven met elkaar kunnen uitwisselen.

 

16.  Instelling: De Waterheuvel

Naam: B. Diephuis
Positie: staflid bali

-          Reden van ondersteuning:

Mensen met een psychiatrische achtergrond daar aan verbetering kunnen werken en hun weerbaarheid vergroten. Zij vinden daar een plek om over hun klachten te kunnen praten waar elders in de GGZ vaak geen gehoor voor is.

 

17.  Instelling: MoleMann Mental Health Clinics

Naam: M. Schoffelen
Positie: psychiater, chef MoleMann Amsterdam Noord

-          Reden van ondersteuning:

In een sfeer van gelijkwaardigheid en ruimte gecreŽerd wordt, waarin ieders stem, die van patiŽnt, familielid en ook hulpverleners gehoord worden.

 

18.  Instelling: PMC Vijverdal

Naam: D.Petry
Positie: psychiater

-          Reden van ondersteuning:

De kennis en beleving van de psychiatrische praktijk ook bij de ďnormale burgersĒ te laten horen (anti-stigma).

 

19.  Naam: Corrie Kerssies-Kick

††††† Positie: coŲrdinator CliŽnten Informatiepunt

-          Betekenis:
Het CliŽnten Informatiepunt ontvangt dagelijks veel vragen van cliŽnten. Veel vragen zijn er naar lotgenoten contact met een duidelijke meerwaarde. Die meerwaarde heeft Multiloog voor de deelnemers. Ik verwijs cliŽnten daarom graag door naar de Multiloog-bijeenkomsten

-          Toekomst:
Voor mijn team zou er een groot gat vallen als de Multiloog-bijeenkomsten geen doorgang meer zouden vinden. Waar naar toe moeten wij cliŽnten dan doorverwijzen? Het is een aanbod dat absoluut moet blijven.