Landelijk Steunpunt Multiloog« (LSM)

Bij zowel oprichting als ontwikkeling van Multiloog«-bijeenkomsten bieden wij ondersteuning aan o.a. in de de vorm van informatie en advies, de organisatie van workshops en individuele Multiloog«-bijeenkomsten, training voor gespreksbegeleiders en intervisie-bijeenkomsten.

 

Training en intervisie-bijeenkomsten voor gespreksbegeleiders Multiloog«

 

Bij voldoende interesse wordt er zowel een training alsook intervisie-bijeenkomsten voor gespreksbegeleiders georganiseerd. Ge´nteresseerden (van een organisatie of instelling waarmee afspraken zijn gemaakt m.b.t. de organisatie van Multiloog«) die zich willen opgeven voor de training kunnen contact opnemen met het secretariaat van IPC/INCA-Projectbureau Amsterdam: tel. 020 - 412 00 32 / 020 - 684 80 12 (tijdens kantooruren). De intervisiebijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die reeds een training bij IPC/INCA-PA voor gespreksbegeleiders hebben gevolgd en die ervaringen met het begeleiden van Multiloog« - bijeenkomsten hebben opgedaan.