steunbetuigingen van deelnemers

multiloogģ

Inhoudsopgave

 1. Lidy van der Wonde, psychiatrische assistente i.o.
 2. Marijke Holleman, psycholoog, als ervaringsdeskundige vrijwilligster  bij Stichting Pandora en redacteur van het MGv
 3. Egbert de Haan, medewerker via de Waterheuvel
 4. Corrie Kerssies-Kick, deelnemer
 5. P. Hoogenboom, deelnemer
 6. Elisabeth Feima, ex-psychologe, patiŽnte
 7. Hans Mulder, deelnemer, muzikant
 8. F. Hendriks, studerende filosofie
 9. H. ten Bokkel, gast
 10. Maria Jonkman, mens
 11. Drs A.J. van Buren, emeritus pastor
 12. M.E. Rosier, belangstellende
 13. P. Snijder, (ex) cliŽnt
 14. Mw. W.K.I. van Dijk, vrijwilligster, ex- schoolhoofd basisschool, creatief therapeut
 15. Jan Bots, hulpverlener
 16. Mw. P.J. Bos, deelnemer
 17. J. Israels-Bouma, secretaris VZ en penningmeester St. Anthos
 18. Dhr. M. de Boer, deelnemer
 19. J.C. Schippen, niet ingevuld
 20. Erik Hamburg, kunstenaar
 21. Anoniem, consulent
 22. Fluitsma, geÔnteresseerde
 23. J. Vos, gepensioneerd bedrijfseconoom
 24. Mw. Groefsema, spiritueel genezer
 25. J. Kessels, directeur Het Nieuwe Trivium
 26. B.C., cliŽnt psychiatrie
 27. Anne Stijkel, directeur
 28. Jan Verhagen
 29. Sihia van Roermond, cliŽntenvertrouwenspersoon (LPR) bij RIBW, Nijmegen
 30. anoniem, ouder
 31. M.W.J. Ramaker, maatschappelijk werker
 32. Erik Methorst, architect
 33. Hansje Zuyderland, vrijwilliger Multiloog/ beeldend kunstenaar
 34. Jet van der Velden,: sociaal psychiatrische verpleegkundige
 35. Erna Alexandra Jansen, werkplaats voor levenskunst Engeland, in spirit (F) luisteraar, trainer en coach
 36. Karin Hanekroot, directeur Stichting Amsterdamse Vriendendiensten
 37. Mw J.S.A. Keijzer, ex-cliŽnt, familie van, vrijwilliger GGz Altrecht
 38. J.Hiemstra, medewerker Multiloog
 39. Jos La Poutrť, patiŽnt
 40. H.P.M. Haem, directeur bureau voor organisatie ontwikkeling en coach
 41. Petra Hunscher, GGz- journalist- onderzoeker
 42. Michi Almer, psychologe
 43. Mark Janssen, onderzoeker/ adviseur
 44. A.W. Roemersma, ( mede)oprichter van de patiŽntenvereniging Psychianders
 45. Anneke Bolle, belangenbehartiger cliŽnten GGz in diverse functies
 46. R.M. Everard, geestelijk verzorgster/ preventiemedewerker
 47. Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur
 48. Brant Verhaar, patiŽnt
 49. Rozemarijn Esselink begeleider en trainer
 50. D.Petry, psychiater
 51. Sebastiaan Koning, ervaringsdeskundige, onderzoeker
 52. Mevrouw L.M.L.Hofstra, lid Waterheuvel
 53. Doortje Kal, projectleider Landelijk Steunpunt Kwartiermaken en onderzoeker

Steunbetuigingen van deelnemers aan Multiloogģ

 

1.      Naam: Lidy van der Wonde
Positie: psychiatrische assistente i.o.

-          Betekenis:
ĎSteuní in de vorm van herkenning, erkenning en Ďgeziení voerden. Mijn Ďabnormaleí positie in de wereld is opeens niet abnormaal meer. De mensen die ik ontmoet bij de Multiloog vertegenwoordigen de meest Ďnormaleí positie in mijn samenleving. Anders zien, niet bekritiseren en/of genegeerd worden is een dankbaar uitgangspunt om mijzelf opnieuw te leren: liefdevol te benaderen en vanuit dat punt mijzelf waard vinden om opnieuw deel te nemen aan het proces dat Ďlevení heet. Wel of niet Ďnormaalí werkzaam is niet het uitgangspunt, maar ďleren om mens te zijnĒ.

-          Toekomst:
Voortgang, verdieping, steun, saamhorigheid.

 

2.      Naam: Marijke Holleman
Positie: psycholoog, als ervaringsdeskundige vrijwilligster bij Stichting Pandora en redacteur van

††††† het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid

-          Betekenis:
Een veilige plek om ervaringen uit te wisselen over Ďpsychisch lijdení, in de ruimste zin van het woord. Omdat alle deelnemers daar op een of andere wijze ervaring mee hebben, kan ik dingen kwijt, die ik in het gewone leven niet met een dergelijke diepgang en intimiteit kan bespreken, omdat Ďgewoneí, mensen die ervaringen niet kennen, of er niet over uit durven te komen. De sfeer van niet ver/beoordelen, waar wij naar streven, draag daar in hoge mate toe bij.
Dat levert enerzijds nieuwe inzichten op, anderzijds relativeert het ook het eigen Ďlijdení. Het verschil is heel boeiend en leerzaam om te ervaren, hoe verschillend onze ervaringen toch ook zijn en hoe verschillend we daarmee omgaan. In die zin kunnen we ook van elkaar leren. Ik heb veel van mijn angsten om niet voor mijn eigen mening uit te mogen komen, er eigenlijk niet te mogen zijn, enigszins kunnen afleren, door de warmte, het begrip en de waardering die ik er heb ondervonden. In de loop der jaren zijn de bijeenkomsten voor mij dan ook een plek van warmte en begrip, een vriendenkring geworden, waar ik mij kan opladen voor het dagelijks leven en hopelijk ook iets voor anderen kan betekenen.

-          Toekomst:
Een verdere verdieping van onze omgang met elkaar. Soms lijken we toch nog te bang te zijn voor conflicten en meningsverschillen. Achter je eigen rol vandaan komen, is toch moeilijker dan ik verwacht had: of dat nu de rol van patiŽnt of hulpverlener of ouder is. Maar het blijft een streven, waar ik achter sta omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen elkaar als mensen leren begrijpen. Dat is voor mij de essentie van de Multiloog-gedachte. Daardoor kan misschien de kloof tussen Ďziekení en Ďgezondení (waar ik bijvoorbeeld in mijn redacteurschap nogal eens mee geconfronteerd wordt) kleiner worden, al denk ik nu niet meer dat die geheel overbrugd zal kunnen worden. Op grotere schaal zou het Multiloog-model een bijdrage kunnen leveren aan het gedeeltelijk wegnemen van vooroordelen en onbegrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen in ons land, een groot probleem, dat soms gevaarlijke proporties aanneemt.
Wat onze groep betreft, ben ik benieuwd naar de veranderingen die zullen optreden door de komst van nieuwe deelnemers, en hoe het proces van invoegen zal gaan verlopen.

 

3.      Naam: Egbert de Haan
Positie: medewerker via Stichting de Waterheuvel

-          Betekenis:
Ik werk voor de Stichting IPC en dat is belangrijk voor mij. Ik heb dit werk via de Waterheuvel (werkervaringsplaats) Door dit werk voel ik me nuttig.

-          Toekomst:


4.      Naam: Corrie Kerssies-Kick
Positie: deelnemer

-          Betekenis:
De Multiloog-bijeenkomsten hebben mij door de moeilijke tijd heen geholpen van weer ruimte openen in werk na een opname. Ik heb veel steun ontvagen van de overige deelnemers. Ik denk ook dat Multiloog in mijn geval, een terugval en isolement heeft voorkomen.

-          Toekomst:
De Multiloog-bijeenkomsten moeten blijven bestaan omdat het voor deelnemers een uniek aanbod is dat nergens anders wordt geboden. Ik ondervond en ondervind alleen maar zeer positieve effecten.

 

5.      Naam: P. Hoogenboom
Positie: deelnemer

-          Betekenis:
Ik heb mijn tweelingbroer verloren (zelfmoord) en Multiloog heeft mij geholpen dit trauma te verwerken.

-          Toekomst:
Dat Multiloog mij het platform en tijd geeft om mijn lijden te kunnen ventileren en verwerken.

 

6.      Naam: Elisabeth Feima
Positie: ex- psychologe, patiŽnte

-          Betekenis:
Ik heb een keer ervaren dat mijn belevingen zeer positief werden ontvagen. Dat gaf mij een enorm goed gevoel. Ik was er zelf namelijk nogal onzeker over.

-          Toekomst:
Meer van bovengenoemde ervaringen.

 

7.      Naam: Hans Mulder
Positie: deelnemer, muzikant

-          Betekenis:
Dat ik me uit kan spreken dat maakt mij sterker. Vertrouwelijk delen in echte eigen ervaringen en daardoor de aandacht verdiepen in jezelf en de ander. Bewustwording.

-          Toekomst:
Meer inspiratie.


8.      Naam: F. Hendriks
Positie: studerende filosofie

-          Betekenis:
Relativering van eigen psychiatrische problemen door te horen dat anderen het nog moeilijker hebben. Contact met lotgenoten. Wat anderen hebben met ouders, familie enz. Toestanden met uitkerings- instanties. Relativering van eigen sores.

-          Toekomst:
Hetzelfde.

 

9.      Naam: H. ten Bokkel
Positie: gast

-          Betekenis:
Een mogelijkheid voor mensen om te kunnen spreken over ervaringen die ze lang niet tegenover iedereen kunnen uiten. En om te kunnen luisteren naar de ervaringen die anderen hebben gehad en eventueel overeenkomsten te vertonen. Over moeilijk verwerkbare ervaringen in het leven. Ik heb ervaren dat aanwezigen blij waren deze unieke bijeenkomsten te kunnen ervaren.

-          Toekomst:
Dat ze door kunnen gaan met wat ze hebben gedaan.

 

10.  Naam: Maria Jonkman
Positie: mens

-          Betekenis:
Het moet toch mogelijk zijn en blijven dat in deze hectische tijd, waarin het gebeurt dat mensen geen tijd of zin hebben om naar elkaars problemen te luisteren, er een plek blijft bestaan waar dit nog wel gebeurt!! Waar mensen met een psychiatrisch verleden, of die in de psychiatrie gewerkt hebben (zoals ondergetekende) aan de lijve hebben ervaren hoe het voelt om een Ďlooserí te zijn. De maatschappij heeft geen plek/ plaats, tijd meer voor zulke mensen, voor kneuzen, ze voelen zich uitgestoten en wat is dan hun toekomst- juist ja weer terug in de inrichting.

-          Toekomst:
Dit wordt dan een draaideur effect ( veel duurder dan de Multiloog) Het is zo van essentieel belang dat de Multiloog blijft bestaan. Onvoorwaardelijk wordt er geluisterd, zonder oordeel, zonder etiketjes op te plakken. Je wordt er echt gezond. Daarom zou ik U willen adviseren denkt U en Uw collegaís en hun collegaís nog eens diep na, voordat U een besluit neemt tot stop zetten van de financiŽle middelen. Trouwens een bezoek aan de Multiloog staat open voor iedereen- dus wat let U. Ik wens U veel wijsheid bij het nemen van deze belangrijke beslissing.


11.  Naam: Drs A.J. van Buren
Positie: emeritus pastor

-          Betekenis:
Ik heb eenmaal een bijeenkomst mee gemaakt en was erg onder de indruk. En dat, nadat ik toch al meer dan dertig jaar in de psychiatrie had gewerkt als r.k. pastor, ruimschoots lang genoeg om het een en ander te mogen ervaren. Ik denk dat het geheim zit in de zeer open, vrije sfeer waarin ervarings-deskundigen met 'gewone' buitenstaanders hun belevenissen, inzichten en strandpunten delen.

Tot wederzijds voordeel. Maar behalve die open, vrije sfeer is het zeker ook de deskundige leiding van Multiloog die verantwoordelijk gesteld moet worden voor de weldadigheid van op deze manier bij een te komen.

Het zal niet gaan om louter de 'formule' over te nemen - eventjes op een A-4 gezet, zodat iedereen weet hoe het moet: succes verzekerd. Het is daarentegen de visie achter deze bijeenkomsten, het heel diepe besef, dat de ervaringen binnen en buiten de psychiatrie elkaar aanvullen en ondersteunen, en deze visie en dit besef gedragen en uitgedragen door mensen die er werkelijk in geloven, die deze Multiloog-bijeenkomsten zo bijzonder en onvervangbaar maken.

-          Toekomst:
Dat zij met veel elan zullen worden voortgezet, ruimschoots ondersteund door gulhartige subsidieverschaffers, die er van overtuigd mogen zijn dat hun goede geld naar goede zaken gaat.

 

12.  Naam: M.E. Rosier
Positie: belangstellende

-          Betekenis:
Van confrontatie hulpvragers en hulpverleners via informatie en ervaringsuitwisseling naar wederzijds begrip. Ontmoeting van mensen in verschillende fasen van dezelfde of vergelijkbare problematiek. Door beter begrip van elkaar ontstaat vaak gevoel van verbondenheid en wederzijds respect. Uitwisseling van oplossingen voor bepaalde problematiek. Werkelijke aandacht voor iedereen door een goede
begeleiding.

-          Toekomst:
Groter wederzijds begrip van uiteenlopende mensen en groepen mensen. Meer respect voor zowel hulp-vrager als hulpverlener. Sterker gevoel van verbondenheid met iedereen. Ontdekken van eenheid dat zowel hulpvrager als hulpverlener delen van ieders persoonlijkheid uit maken en de rollen verwisselbaar zijn (bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, burn-out hulpverleners zelf hulpbehoevende worden, etc.)

 

13.  Naam: P. Snijder
Positie: (ex) cliŽnt

-          Betekenis:
Een laagdrempeligheid en steun, waar de professionele hulp het af heeft laten weten en waar mijn vertrouwen door deze groep geschonden is. Een mogelijkheid om mijn (traumatische) ervaringen met de hulpverlening (waaronder grensoverschrijdende contacten op het intieme vlak) te verwerken. Een mogelijkheid om mijn verhaal te delen met anderen, waar het elders niet goed mogelijk is. Eenmogelijkheid om ervaringen met de hulpverlening vanuit meerdere perspectieven ( cliŽnt- hulpverlener) te bekijken. Steun en aanvulling daar waar hernieuwende pogingen om met de professionele hulp in zee te gaan waar ernstige dingen spaak dreigen te lopen.

-          Toekomst:
Nog verdere aanvulling op problematiek hulpverleninginstanties of vervangingen hiervoor waar deze weer vastlopen. Een bijdrage aan het algemeen proces dat ik doormaak. Een bijdrage aan mijn kennis en inzicht i.v.m. vrijwilligerswerk op het psychosociale vlak. Mogelijk een bijdrage aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

 


14.  Naam: Mw. W.K.I. van Dijk
Positie: vrijwilligster, ex- schoolhoofd basisschool, creatief therapeut, huisvrouw, familie-opsteller,
†††††††††††† huiswerk begeleider, gezinscoach

-          Betekenis:
Dat ik ideeŽn en overtuigingen die ik in mijn hoofd heb duidelijk aan anderen kan overdragen. Dat ik me openstel voor de reactie die dat bij anderen oproept. Dat ik me rekenschap geef van mijn manier van me uiten en daarmee kan experimenteren. Met de uitkomst van die experimenten, doe ik mijn voordeel in mijn dagelijks leven. Tot nu toe is het resultaat geweest, dat ik effectiever communiceer en ontmoetingen prettig verlopen en ik gerespecteerd word. Het heeft me meer zekerheid gegeven in het oplossen van problemen, waarbij ik moet onderhandelen ten eigen bateÖ
De Multiloog is mijn levensschool. Een school die me een leefbaar kader geeft. Een school als uitlaatklep voor diepe geheimen. Een school als oefenterrein om te leren niet meer te laat te komen en me zo te gedragen dat anderen met mij samenwerken. Een school met een duikplank om enge zaken aante pakken en tot een goed einde te brengen. Een school met een trampoline voor mijn geestelijke gaven. Een school met een schoolplein waar ik ook jongens ontmoet.
Multiloog geeft mij kracht, licht en liefde. Opent onvermoede talenten in mijn leven. Is een oefening in verdraagzaamheid. Ik krijg er nabije aandacht. Ik slaap niet meer van binnen het maakt mij fit. Prikt ballonnen door vol vernederende mythes. Het oog van de meester, maakt het paard vet. Brengt mij bij verantwoording nemen voor mijzelf. Leert mij me realiseren wie mijn vrienden zijn. Een uitlaatklep voor bittere verhalen. Multiloog leert me accuraat en gedegen werk afleveren. Een voortdurende stroom van twee wekelijkse zegen. Een buurtcentrum waar het woord samenwerken concreet wordt. Het zet mij in beweging.

-          Toekomst:
Dat nog meer bekend zal worden van de effecten van op deze manier gesprekken aan te gaan met mensen. En de overname van deze techniek in het bedrijfsleven, onderwijs, politiek en welzijnswerk en in interculturele samenwerkingsverbanden, waar vooroordelen en oordelen soms in de weg zitten om menselijk met elkaar om te gaan.
Dat in iedere wijk met nieuwkomers een Multiloog die bijdraagt aan de cohesie in die wijk en de vreedzame samenleving. En zo ook bij bedrijven die moeten fuseren, bij gemeentes die serieus met burgers omgaan, bij brandhaarden wereldwijd zoals in IsraŽl en Palestina, in Afrika, zuid en noord Amerika etc. Iedere tien kilometer een Multiloog op aarde.

 

15.  Naam: Jan Bots
Positie: hulpverlener

-          Betekenis:
Ik heb mijn eigen ervaringen in een breder perspectief kunnen plaatsen door soortgelijke ervaringen van andere vanuit een ander perspectief te horen. Hierdoor voelde ik me beter in staat om vervolgens met mijn ervaringen om te gaan. Het heeft ook bijgedragen om het praten vanuit eigen ervaringen op een adequate wijze toe te passen bij de communicatie in mijn dagelijkse leven. De veilige sfeer zorgt ervoor dat deelnemers met ervaringen komen die er werkelijk toe doen. Deze sfeer onder andere doorgelijkwaardigheid in het contact te bewerkstelligen, mede door de mogelijkheid niet helemaal gebonden te zijn aan de professionele distantie in de hulpverleningssituatie. Ik heb een heel ander beeld van mensen met een psychiatrische achtergrond gekregen. Ze lijken vaak veel beter te functioneren dan

ik nog van een afstand had voorgesteld. Ook ben ik hen werkelijk als ervaringdeskundigen gaan zien die mij zaken vertelden die ikzelf niet meegemaakt heb en daarom niet zou kunnen weten. De methode is een manier van werken waar deelnemers op een veel creatieve wijze iets aan hun psyche lijden kunnen doen. Ik heb ervaren hoe belangrijk de rol van luisteraar kan zijn voor diegene die zijn verhaal vertelt.

-          Toekomst:
Ik ben tevreden op de wijze waarop de bijeenkomsten functioneren, dus voor mij mogen ze op dezelfde wijze voortgezet worden.

 

16.  Naam: Mw. P.J. Bos
Positie: deelnemer

-          Betekenis:
Een bijzondere, veilige plek waarin een open sfeer gepraat en geluisterd kan worden. Veel kan worden besproken waar ergens anders geen plaats voor is. Er gaat een bijzondere genezende waarde vanuit voor de deelnemers.

-          Toekomst:
Het is dringend nodig dat dit project kan blijven bestaan.

 

17.  Naam: J. Israels-Bouma
Positie: secretaris VZ en penningmeester St. Anthos

-          Betekenis:
Mijn hart te kunnen luchten, wetend dat het niet ongehoord blijft. In de hoop dat de toekomst beter wordt. Waar ik anderen kan ondersteunen. Grotere kaders dan de Ďgewenst gedragí kaders

-          Toekomst:
Medicalisering tegen te gaan. Hospitaliseren tegen te gaan. Creatieve expressie projecten te bevorderen. Mediation en andere inzichten te ondersteunen.

 

18.  Naam: Dhr. M. de Boer
Positie: deelnemer

-          Betekenis:
Samen ervaringen delen. Als doel dat je niet uniek bent in lijden. Vaak krijg je positieve kijk op het leven door het delen van ervaringen in de psychiatrie.

-          Toekomst:
En prettig samenkomst van verschillende mensen met meerdere ervaringen.

 

19.  Naam: J.C. Schippen
Positie: niet ingevuld

-          Betekenis:
Een rustpuntje in mijn leven.

-          Toekomst:
Een beetje rust.

 


20.  Naam: Erik Hamburg
Positie: kunstenaar

-          Betekenis:
Ik heb het nodig.

-          Toekomst:
Weer nodig te hebben.


21.  Naam: anoniem
Positie: consulent

-          Betekenis:
Het zijn openhartige gesprekken van mens tot mens zonder oordelen die je het gevoel geven dat je er mag zijn. Ook dat vreemden open zijn, en ook in hun verhalen veel herkenbaars geven en een diep gevoel er niet alleen voor te staan.

-          Toekomst:
Dat de gesprekken open blijven, en persoonlijke verhalen zijn, dat de leiding duidelijk blijft, en dat er meer bekendheid aan wordt gegeven.

 

22.  Naam: A. Fluitsma
Positie: geÔnteresseerde

-          Betekenis:
Een platform waar veel mensen hun verhaal kunnen vertellen over hun ervaringen in de psychiatrie. Zowel voor patiŽnten als voor begeleiders een zeer heilzame ervaring om dat op een gelijkwaardige basis te kunnen doen.

-          Toekomst:
Dat er op nog meer plaatsen deze bijeenkomsten gehouden worden, zodat deze bijeenkomsten ook een democratiserend effect zullen hebben op het ziekte- gezondheidsmodel van de psychiatrie.

 

23.  Naam: J. Vos
Positie: gepensioneerd bedrijfseconoom

-          Betekenis:
Als ex-patiŽnt: een gelegenheid om er te zijn. Zonder dwang, te moeten spreken dan wel een positie te moeten ophouden. Een verrijking, in die zin dat ik ondervind dat er ook hulpverleners komen die in hun praktijk met de opgedane indrukken werken.
Herkenning van de problematiek uit mijn eigen verleden. Inzicht dat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt waarbij negatieve gevoelens en gevoelens van passiviteit plaats zijn gaan maken voor een nieuwe levensstructuur met sociale activiteit. De mogelijkheid dit in de bijeenkomsten naar voren te brengen. Ter bemoediging van hen die nog niet zover zijn. De aanwezige hulpverleners bevestigen dit inzicht, dat ook inhoudt dat genoemde ombuiging tot een nieuwe sociaal rijker leven kan leiden.

-          Toekomst:
Zo mogelijk aanwijzing per avond van een onderwerp vooral, als zwaartepunt voor die avond. Ik hoop†† dat de functie van Multiloog als boven omschreven kan blijven.

 


24.  Naam: Mw. Groefsema
Positie: spiritueel genezer

-          Betekenis:
De praktijk gelijkwaardig positie(s). Praktijk gericht leren van elkaar.

-          Toekomst:
Dat er leersituaties ontstaan (en dat gebeurd al) waar wederzijds begrip naar elkaar toe een van de hoofdzaken is.

 

25.  Naam: J. Kessels
Positie: directeur Het Nieuwe Trivium

-          Betekenis:
Een oase van rust en contact in de hectiek en anonimiteit van de grootstedelijke jungle. Een spuiplek en subtiele vorm van spreken met mensen uit alle lagen.

-          Toekomst:

 

26.  Naam: B.C.
Positie: cliŽnt psychiatrie

-          Betekenis:
Een waardevolle ontmoeting.

-          Toekomst:
Dat ze doorgaan.

 

27.  Naam: Anne Stijkel
Positie: directeur

-          Betekenis:
Dat alle deelnemers samenkomen en begrip krijgen voor elkaars ervaringen.

-          Toekomst:
Idem.

 

28.  Naam: Jan Verhagen
Positie: niet ingevuld

-          Betekenis:
Multiloog heeft veel betekenis voor de ontwikkeling van de GGz

-          Toekomst:


29.  Naam: Sihia van Roermond
Positie: cliŽntenvertrouwenspersoon (LPR) bij RIBW, Nijmegen

-          Betekenis:
Vandaag was voor mij de eerste concrete kennismaking. Had al wel vaker over Multiloog gelezen. Het lijkt mij een waardevolle manier om met elkaar te komen tot meer begrip en uitwisseling.

-          Toekomst:
Ik hoop dat dit in Nijmegen e.o. ook van de grond komt!

 

30.  Naam: anoniem
Positie: ouder

-          Betekenis:
In Multiloog-bijeenkomsten kan ik mijn verhaal over mijn ervaringen met onze dochter kwijt, die psychotisch is geweest en veel van onze energie heeft gevraagd en nog vraagt om haar hoofd boven water te houden. In tegenstelling tot andere organisaties voor familieleden van psychiatrische patiŽnten hoor ik in de Multiloog-bijeenkomsten van ervaringsdeskundigen, (ex)cliŽnten zelf hun beleving van hun lijden, waardoor ik meer begrip heb gekregen en nog krijg voor de situatie waarin mijn dochter dagelijks verkeert.

-          Toekomst:
Dat ik mijn Ďsoresí er blijvend kan vertellen in gezelschap van ervaringsdeskundigen, (ex)cliŽnten, hulpverleners en familieleden. Ik verwacht van de organisatie rond Multiloog dat zij (nog) meer ouders bij het project betrekt.

 

31.  Naam: M.W.J. Ramaker
Positie: maatschappelijk werker

-          Betekenis:
Naar ervaringen luisteren en belevenissen van de kwetsbare mens. De mens die zich niet kan aanpassen in deze maatschappij. Of de mens die zich niet wil aanpassen. Oprecht uitwisselen. Het openstaan voor elkaar op een manier die zelden ontstaat. Het anders gaan kijken naar doodgewone dingen!

-          Toekomst:
Dat ze een belangrijke rol blijven spelen voor de ander en voor mijzelf. Dat het vlammetje van oprechtheid en je uitspreken mag worden doorgegeven.

 

32.  Naam: Erik Methorst
Positie: architect

-          Betekenis:
Goed luisteren naar anderen. Je eigen problematiek inbrengen. Dit op basis van gelijkwaardigheid. Problemen herkennen en relativeren.

-          Toekomst:
Thans geen deelname


33.  Naam: Hansje Zuyderland
Positie: vrijwilliger Multiloog/ beeldend kunstenaar

-          Betekenis:
Een mogelijkheid om van andere mensen te horen met welke problemen zij kampen. Het komt vaak voor dat ik mijn eigen moeilijkheden daarin herken. Het feit dat niemand in deze bijeenkomsten nog de neiging heeft Ďzijn stand op de houdení betekent dat hier op een zeer authentieke wijze gecommuniceerd wordt, waaraan iedereen veel beleeft. Het zal een zeer groot verlies zijn voor velen als deze veilige Multiloog-bijeenkomsten in de toekomst niet meer door zullen kunnen gaan.

-          Toekomst:

Dat ze in elk geval doorgaan, hoe dan ook en dat de groep van betrokkenen en nieuwe bezoekers deze belangrijke en bijzonder zinvolle bijeenkomsten kunnen blijven bezoeken.

 

34.  Naam: Jet van der Velden
Positie: sociaal psychiatrische verpleegkundige

-          Betekenis:
Als hulpverlener, nu meer dan 25 jaar, heb ik 7 jaar deelgenomen aan de Ďgeslotení Multiloog-groep. Door in een open sfeer verhalen uit te wisselen met patiŽnten, met familieleden en andere betrokkene zijn de overeenkomsten en de verschillen van deze groepen mensen mij scherpen voor ogen komen te staan.

-          Toekomst:
En blijvende bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van allen die met psychisch lijden van doen hebben.

 

35.  Naam: Erna Alexandra Jansen/ werkplaats voor levenskunst Engeland
Positie: in spirit (F) luisteraar, trainer en coach

-          Betekenis:
Een spoedcursus inburgeren in Amsterdam. Een motor en veelbelovende impuls voor preventie van opname al of niet, gedwongen. Beter dan bemoeizorg! Preventie en ontspanning in stressvolle situatie die anders aanleiding kunnen zijn voor geweld van ongewenste schade en kosten. Opluchting van (h)erkenning van elkaar in het dader-slachtoffer trauma.

-          Toekomst:
Dat zij zich in aantal en in geografisch opzicht zullen uitbreiden ook naar ander steden, zoals Zwolle en vooral Groningen.

 

36.  Naam: Karin Hanekroot
Positie: Directeur Stichting Amsterdamse Vriendendiensten†††††††††††††††††††††††††

-          Betekenis:
Deskundigheidsbevordering voor coŲrdinatoren en vrijwilligers; empowerment voor onze deelnemers; aanvulling basispakket vermaatschappelijking van zorg voor mensen met psychiatrische klachten.

-          Toekomst:
Dat onze coŲrdinatoren, vrijwilligers en deelnemers gebruikt kunnen blijven maken van deze bijeenkomsten.

 

37.  Naam: Mw J.S.A. Keijzer
Positie: ex-cliŽnt, familie van, vrijwilligerswerk GGz Altrecht

-          Betekenis:
De enige mogelijkheid voor mij om over de psychische problemen die ik zelf gehad heb te praten. En ook over de moeite die ik heb om afstand te nemen van twee van mijn kinderen met een borderline-stoornis. Ook vind ik het fijn om ook van andere mensen te horen hoe zij met dingen omgaan.

-          Toekomst:
Dat deze uitwisseling tussen cliŽnten, familieleden en hulpverlening zal blijven bestaan.

 


38.  Naam: J.Hiemstra
Positie: medewerker Multiloog

-          Betekenis:
Een plaats om te praten over persoonlijke ervaringen en om daarvan te leren. Het functioneren in de organisatie is een (door mij) gevarieerde rol. De bespreking van de bijeenkomsten leiden tot een (kritische) reflectie. Een plaats waar ik voort kan borduren op ervaringen en scholing.

-          Toekomst:
Meer en meer de gang van leven met een handicap, met bijzondere geestesgesteldheden, naar weten te leven met mijn kwaliteiten.

 

39.  Naam: Jos La Poutrť
Positie: patiŽnt

-          Betekenis:
Tijdens de bijeenkomsten zijn er door andere veel themaís aan de orde gesteld die mij raken en ik ben ook zelf in de gelegenheid gesteld om datgene, wat mij dwars zat te bespreken. Vaak ging het dan om problemen die ik binnen de reguliere zorg niet aan de orde kon stellen. Via Multiloog heb ik een aantal mensen leren kennen die later mijn vrienden zijn geworden. Dit sociale netwerk was voor mij van belang om niet meer zo snel in een manie of in een depressie terecht te komen. Wat mij goed deed is de deskundige leiding van de bijeenkomsten. Het is goed dat twee mensen het gesprek leiden en de deelnemers ertoe brengen een aantal regels te respecteren, zoals de regel dat we elk voor zich uit eigen ervaringen een bijdrage aan het gesprek leveren. Ik heb daar veel van geleerd, want in de lotgenoten-organisaties van manisch-depressieve waarin ik actief was ging het vaak minder professioneel aan toe.

-          Toekomst:
Ik hoop dat de bijzondere aanpak die gekozen is in de Multiloog-bijeenkomsten voor de toekomst behouden zal blijven en doorgegeven wordt aan nieuwe generatie van patiŽnten, hun naasten en zorgverleners.

 

40.  Naam: H.P.M. Haem
Positie: directeur bureau voor organisatie ontwikkeling en coach

-          Betekenis:
Dat mensen met geestelijke handicap en daardoor een hoger risico voor alleen staan, dat die een ontmoetingsplek hebben met soortgenoten die elkaar beter begrijpen. Enmet geÔnteresseerden die hun uitdagen zich te uiten en erkent te voelen.

-          Toekomst:
Een voorzetting van de begeleide mogelijkheden tot contact ondanks hun handicap.

 

41.  Naam: Petra Hunscher
Positie: GGz- journalist- onderzoeker

-          Betekenis:
Het cement tussen vele zwakke en sterke schakels in wijken en stadsdelen. De preventie van nieuwe uitbarstingen van gekte, zowel individuen als collectief op diverse niveauís dus. Een veilige plaats voor mensen die ongebaande paden lopen. Een belangrijke ontmoetingsplek in een dolgedraaide samenleving, waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten. Een werkplaats waar woorden worden gegeven aan het onzegbare.

-          Toekomst:
Dat zij over het hele land een belangrijk aandeel bij gaan dragen aan de buiten-psychiatrische opvang
van iedereen die met gekte te maken heeft. Expliciet buiten de psychiatrie in buurthuizen en/of schoollokalen. Omdat binnen instellingen dit soort communicatie per definitie niet mogelijk is, het strookt namelijk niet met het Ďbewaarplaatsgegevení dat de psychiatrie ook dient te vervullen.

 

42.  Naam: Michi Almer
Positie: psychologe

-          Betekenis:
Een ruimte voor ontmoeting, gesprek en (h)erkenning, waar Ďvreemdeí ervaringen verteld kunnen en worden en waar blijkt dat zij, eenmaal onder woorden gebracht, vaak minder vreemd zijn dan men dacht. Een ruimte om naar elkaar te luisteren en van elkaar leren. Waar isolement en (al dan niet professioneel) hokjes denken worden overwonnen. Waar deelnemers en gespreksbegeleiders het niet schuwen Ďde plek der moeiteí te betreden (Kunneman) en een tegenwicht geboden wordt voor verzakelijking en verschaling in de cultuur van de GGz.

-          Toekomst:

Dat zij door kunnen gaan en nog veel cliŽnten, naaste en hulpverleners inspirerende ontmoetingen zullen bieden.

 

43.  Naam: Mark Janssen
Positie: onderzoeker/ adviseur

-          Betekenis:
Een verademing in een tijd waarin psychiatrie steeds meer neerkomt op farmaca-verstrekking zonder menselijk contact. Een diepe ontroering als ik zag hoeveel dit betekent voor mensen in heel kwetsbare posities.

-          Toekomst:

Dat ze hopelijk doorgaan.

 

44.  Naam: A.W. Roemersma
Positie: (mede) oprichter van de patiŽntenvereniging Psychianders

-          Betekenis:
Een mogelijkheid voor mensen, die in het dagelijks leven grote problemen hebben, om te kunnen communiceren met lotgenoten en (ervarings-)deskundigen. Het werkt bevrijdend om te horen, dat je problemen herkend en begrepen worden. En zelf als dat niet zo is wordt je toch serieus genomen. Naar mijn mening is het belangrijk, dat een platform als Multiloog onafhankelijk kan functioneren zoals het doet en niet afhankelijk wordt van de bestaande psychiatrische instellingen met de bijbehorende bureaucratie. Multiloog is door zijn opzet bij uitstek geschikt om een brug te slaan tussen patiŽnten, hulpverleners en familieleden en heeft als zodanig een functie in de regio, die niet kan worden onderschat.

-          Toekomst:

Een open sfeer met contactmogelijkheden, die de deelnemers in het gewone dagelijks leven missen.

 


45.  Naam: Anneke Bolle††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Positie: belangenbehartiger cliŽnten GGz in diverse functies: lid van het Landelijk Platform GGz,

††††† adviseur APC, bestuurslid Stichting Amsterdamse Vriendendienst

-          Betekenis:
In mijn functie van belangenbehartiger namens cliŽnten GGz hoor ik hoezeer cliŽnten de Multiloog-bijeenkomsten waarderen.

-          Toekomst:
Dat de gespreksleiders van de Multiloog-bijeenkomsten zich er voor inzetten dat bij de uitwisseling van de ervaringen van de deelnemers met psychische lijden (zoals angsten, fobieŽn, psychose, depressie) de levensvisie van de deelnemers gerespecteerd worden.
De bijeenkomsten zijn, volgens de uitgangspunten van Multiloog, vooral bedoeld voor mensen die zelf ervaring hebben met psychisch lijden. Ik vind het belangrijk dat de andere mensen die op de bijeenkomsten welkom zijn, diegene die vanuit diverse posities dit lijden in hun naaste omgeving kennen, de gelegenheid krijgen en aangemoedigd worden hoe zij dit psychisch lijden waarmee zij in aanraking komen ervaren. Zodat er een uitwisseling komt tussen beiden doelgroepen. In een cultuur waarin mensen moeilijk gehoor vinden voor hun ervaringen van psychisch lijden moet voor hen in de eerste plaats ruimte voor geschapen worden, het eerste doel van Multiloog. Maar als uit de ontmoeting van beide groepen uitwisseling ontstaan tussen beide doelgroepen van Multiloog, dat zou prachtig zijn.

 

46.  Naam: R.M. Everard
Positie: geestelijk verzorgster/ preventiemedewerker

-          Betekenis:
Meer inzicht krijgen in leefwereld van (ex)psychiatrische patiŽnten. Ik heb gemerkt dat ik hen in pastorale gesprekken daardoor beter begrijp en beter kan begeleiden. Dat geldt ook voor contacten met familieleden en/of vrienden van (ex)psychiatrische patiŽnten.

-          Toekomst:
Dat ze op die manier mogen doorgaan. Dat er meer aandacht komt voor andere bevolkingsgroepen.

47. Naam: Leen van Leersum
Positie: voorzitter raad van bestuur

-          Betekenis:
Geeft me inzicht in de echte inhoud wat er in de GGz speelt.

-          Toekomst:
Bijdraagt aan de kwaliteit.

 

48. Naam: Brant Verhaar
Positie: patiŽnt

-          Betekenis:
Multiloog is voor mij een belangrijke overbrugging tussen psychiatrie en maatschappij en wat ik in de psychiatrie niet kreeg. Tevens bood Multiloog meer ruimte om te kunnen reflecteren op je situatie zoals die was ontstaan door de psychiatrische omstandigheden. Meer tijd en mogelijkheid tot uitwisseling met mensen, ook al iets wat ik in de psychiatrie niet vond. In een half uur een goed gesprek voeren is onmogelijk maar wel de werkelijkheid in de psychiatrie.

-          Toekomst:
Vooralsnog zie ik niet dat de psychiatrie ten aanzien van het bovenstaande verandert. Om die reden is het erg belangrijk dat zoiets als Multiloog bestaat. Gelet op de zwakke positie van de patiŽnt is het ook al
zonder meer essentieel dat zoiets als Multiloog bestaat.

 

49. Naam: Rozemarijn Esselink
Positie: begeleider en trainer van o.a. schrijfgroepen van mensen met langdurige psychiatrische

††††††††††† problemen, deels dezelfde doelgroep als Multiloog

Betekenis:

Als u kijkt naar de richtlijnen voor de behandeling van patiŽnten met diverse psychiatrische stoornissen zouden u twee dingen kunnen opvallen. Ten eerste dat behandelingen al meer worden gevat in standaarden die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, en waarover een behoorlijke mate van overeenstemming bestaat tussen beroepsbeoefenaren. Ten tweede, dat de standaarden zeer weinig of zelfs geen ruimte laten voor eigen inzicht van de professionals, en dat er geen enkele aandacht is voor de leefwereld van patiŽnten. Zowel professionals als patiŽnten worden geacht alleen maar 'functioneel' bezig te zijn met 'classificeerbare symptomen'. Natuurlijk is zinvol en nodig om in de GGz te werken met standaarden. Maar, om het gechargeerd te stellen, mensen zijn nooit geheel te vatten in standaarden. Ze zijn geen machines, zoals emeritus hoogleraar psychiatrie Van de Hoofdakker (tevens dichter Rutger Kopland) heeft betoogd. Psychiatrische patiŽnten komen in de GGz, hoezeer die ook verbeterd is in de afgelopen decennia, veel tekort. Dit geldt vooral voor mensen met langdurige en weerbarstige problemen. Multiloog is een al jaren fantastisch functionerend project waarin zeer ruime aandacht is voor de menselijkheid en het dagelijks leven van mensen die kampen met langdurige psychiatrische problemen. En niet alleen voor patiŽnten, maar ook voor hun naasten en familieleden, die met hen moeten leven en hun ondersteunen. Ik heb veel Multiloog-bijeenkomsten bijgewoond, en zeer veel mensen naar Multiloog gestuurd. Het zijn indrukwekkende bijeenkomsten, waar mensen de gelegenheid krijgen hun eigen verhaal over hun leven te vertellen, te luisteren naar de verhalen van anderen en met elkaar van gedachten te wisselen. De verhalen die verteld worden in Multiloog worden vaak nergens anders verteld. De begeleiding van Heinz MŲlders en de mensen die door hem zijn opgeleid, is van hoge

kwaliteit. Multiloog betekent veel voor de mensen die het bijwonen. Bovendien vormen zich vanuit Multiloog vriendennetwerken van mensen die doorgaans zeer geÔsoleerd leven. Multiloog is een belangrijke aanvulling op de GGz. Het is een verhoudingsgewijze heel goedkoop project, dat aan de doelgroep iets biedt wat zij nodig hebben en nauwelijks ergens anders kunnen krijgen. Multiloog zou structureel en ruimhartig moeten worden gefinancierd.

 

50. Naam: D.Petry
Positie: psychiater

-          Betekenis:
Om de kennis en belevingen van mensen met een psychiatrisch lijden ook bij de ďnormale mensenĒ te laten horen en vooroordelen af te gaan bouwen (anti-stigma).

-          Toekomst:
Verder integratie van Multiloog technieken in de samenleving.

 

 

 

51. Naam: Sebastiaan Koning
Positie: ervaringsdeskundige, onderzoeker

-          Betekenis:
Heinz is geweldig. Ik heb eerder op diverse plekken, zoals AT5, teletekst, multiloog onder de aandacht van iedereen proberen te brengen. Een dergelijk steunsysteem is precies dat waar maatschappelijk behoefte aan is

-          Toekomst:
Dat die blijft bestaan.

 

52. ††††† Naam: Mevrouw L.M.L.Hofstra
Positie: lid Stichting de Waterheuvel

-          Betekenis:
Meer informatie over veel onderwerpen waar ik te weinig van af weet.

-          Toekomst:
Nog meer informatie.

 

53. Naam: Doortje Kal
Positie: projectleider Landelijk Steunpunt Kwartiermaken en onderzoeker

-          Betekenis:
Een vrijplaats waar de deelnemers verhalen vertellen die ze elders niet kwijt kunnen. Maar (dus) ook een plek waar je verhalen hoort die je elders niet hoort. Door het vertellen van hun verhaal komen mensen Ďtot bestaaní. En door te luisteren naar hun verhaal kan ik me verbinden, met mensen met een psychiatrische achtergrond, maar ook met de politieman die vertelt over zijn moeite Ďhet goed te doení in een moeilijke situatie en zie ik de worsteling van een familielid, een worsteling die soms op mijn eigen worsteling lijkt. Multiloog werkt dus aan herstel van contact, contact met de ander en contact met jezelf.

-          Toekomst:
Dat ze deze vrijplaats - die ook een leerwerkplaats is - blijven bieden omdat deze van groot belang is in het proces van vermaatschappelijking; een plek waar de persoonlijke ervaringen met de vermaatschappelijking een plaats krijgen en besproken kunnen worden.