Auteursrecht

Teneinde de eenheid en de kwaliteit van COMPRO/Multiloog® bijeenkomsten te waarborgen zijn de naam, de werkwijze en de in deze publicatie opgenomen beeldmerken wettelijk beschermd.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende zijn het gebruik van de naam Multiloog®, het houden van Multiloog® bijeenkomsten en het gebruik van de in deze publicatie voorkomende beeldmerken onrechtmatig.

 

Multiloog® is wettelijk gedeponeerd bij het Merkenregister te Brussel. Rechthebbende is psycholoog Heinz Mölders van INCA Projectbureau Amsterdam. 

Indien u Multiloog® – bijeenkomsten wilt houden, wordt u verzocht contact op te nemen met INCA Projectbureau Amsterdam:

 

INCA Projectbureau Amsterdam

Drs. Heinz Mölders, psycholoog

Buskenblaserstraat 32'

1055 AJ Amsterdam

tel.: +(31/20) 684 80 12

fax: +(31/20) 684 80 54

e-mail: Heinz.Molders@inca-pa.nl

INCA Projectbureau Amsterdam - secratariaat

1e Helmersstraat 267E

1054 DZ Amsetrdam

tel: +(31/20) 412 00 32

fax: +(31/20) 412 00 34

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende.