INCA Projectbureau Amsterdam

INCA PA is een onafhankelijk bureau dat vanuit Amsterdam werkt

De afkorting INCA staat voor International Communication Amsterdam. INCA Ė PA werkt ook letterlijk grensoverschrijdend, het werkterrein ligt niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. In Duitsland, en in andere landen zoals Denemarken en Groot-BrittanniŽ bestaan veel werkcontacten met personen en instellingen.

 

INCA PA beweegt zich op een breed sociaal wetenschappelijk terrein met een accent op de psychologische (subjectwetenschappelijke) benadering. Ons bureau stimuleert vernieuwende praktijken in de (geestelijke) gezondheidszorg en de maatschappelijke voorzieningen. Participatie (van cliŽnten) en communicatie (oftewel de verstandhouding met zichzelf en anderen) staan hierbij centraal.

Het soort werkzaamheden dat INCA PA verricht zijn:

- onderzoek en organisatiewerk

- training

- projectontwikkeling.

 

Stichting IPC

INCA - PA heeft een samenwerkingsverband met de de Stichting IPC (Stichting ter bevordering van Integratie, Participatie en Communicatie). De stichting IPC is lid van de Landelijke Federatie van Ongebonden Schilvoorzieningen (LFOS).

 

De Stichting IPC is in oktober 1999 opgericht met de doelstelling activiteiten te ontplooien ten behoeve van integratie, participatie, betrokkenheid en communicatie van mensen in de samenleving. Naast het verwerven, overdragen en implementeren van subjectwetenschappelijke en handelingsgerichte kennis tracht de stichting onder andere haar doel te verwezenlijken door het communicatieproject psychisch lijden (COMPRO) te ondersteunen en de ontwikkeling en implementatie ervan te bevorderen.


Heinz MŲlders