Naar elkaar luisteren

Met elkaar praten

   Van elkaar leren in de
 
Multiloog®– bijeenkomsten

(onder voorbehoud i.v.m. Covid-maatregelen) 

thema: communicatie over ervaringen in het dagelijks leven

2023

ZOOM Multiloog bijeenkomsten

dag en tijdstip: woensdag 15.30 – 17.30 uur
datum: 11 januari
8 februari
8 maart
12 april
10 mei
14 juni
12 juli (Kunst-ML)
13 september
11 oktober
8 november 
13 december (KunstML)

In Amsterdam

plaats:

Buurtsalon Jeltje
Eerste Helmersstraat 106N
ism TEAM ED

dag en tijdstip: maandag 14.30 16.30 uur
datum: 30 januari
13 februari
27 februari
13 maart
27 maart
24 april
8 mei
22 mei
5 juni
19 juni
3 juli (Kunst-ML)
28 augustus
11 september
25 september
9 oktober
23 oktober
6 november
20 november
4 december 
18 december (Kunst-ML)

openbaar vervoer:

Tram lijn 7, 12 en 17

opgeven: multiloog@gmail.com
inloop: overal een half uur voor aanvang
toegang:

overal gratis, donatie welkom

gironr. NL14 INGB 0006 4179 67
t.n.v. St. Vrienden van Multiloog
organisatie: Stichting IPC i.s.m. INCA Projectbureau Amsterdam ©
mobiel: 06 110 67017
 

Met steun van de Gemeente Amsterdam (Dienst OJZ) en
Stichting Vrienden van Multiloog

website: www.inca-pa.nl


© www.inca-pa.nl

Amsterdam Oost Watergraafsmeer

Amsterdam West

Amsterdam Oud-West

Amsterdam Centrum

 

  (onder voorbehoud) In Multiloog-bijeenkomsten worden ervaringen met (psychische) problemen in het dagelijkse leven vanuit verschillende achtergronden en posities met elkaar uitgewisseld. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. In de volgende plaatsen worden Multiloog® – bijeenkomsten georganiseerd: