Theater Multiloog

Theater De Ruimte en Multiloog® presenteren weer een Theater Multiloog: theatrale statemens over de (waan)zin van het leven van alledag met aansluitend een Multilooggesprek en wel op vrijdag 15 november, 20.00 uur Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam.

 
Foyer open: 19.15 uur, toegangsprijs: €5,- sponsorkaart €10,- en met stadspas €3,- .

 
Reserveren via t: 020 - 4881010,
m: deruimte@cliffordstudio.nl

Iedereen is welkom!


Wie een korte presentatie wil houden waarin eigen ervaringen uit het dagelijkse leven worden gecombineerd met een theatrale expressievorm kunnen zich opgeven via Mariëtte Wildeboer (t: 020 - 6828509) of  Heinz Mölders (t: 020 - 6060760).