Wetenschap en Praktijk

Het project wetenschap en praktijk biedt een werkplaats voor het ontwikkelen van een (subject)wetenschappelijke basis voor COMPRO. Die basis is ‘handelingsgericht’ en bevordert uitwisseling met verwante wetenschappers/onderzoekers.

 

Het onderzoek is handelingsgericht en de resultaten komen tot stand in nauwe samenwerking met het onderzochte "subject" of de onderzochte groep. Daarnaast is er ook ruimte voor aanverwante wetenschapstradities.

Het onderzoek vindt sinds 2001 plaats in de gesloten Multiloog-groep Amsterdam, die als een experimentele werkplaats fungeert. Ook hiervoor geldt dat uit gebrek aan financiële middelen vooralsnog de nadruk ligt op evaluatie en ook reflectie en de verworven kennis direct in de te ontwikkelen projecten worden gestoken en dat er nog te weinig tijd en menskracht voorhanden is om de grote hoeveelheid materiaal grondig te analyseren, te bewerken en erover te publiceren zoals wij dat zouden willen.

 

Begin 2004 is er is een overzichtsartikel over Compro/Multiloog in een Duits boek verschenen: Mölders, H., "Multilog - Verständigung über (psychisches)Leiden im/am Alltagsleben.". Blome, J.; Bombosch, J.; Hansen, H. (Hg): "Triolog praktisch. Psychiatrie Erfahrenes Angehörige und Professionelle gemeinsorm auf dem weg zur demokratischen Psychiatrie" Paranus Verslag, Neumünster:Paranus Verlag, pp.117-188.

 

Compro maakt deel uit van het netwerk Handelingsonderzoek in Nederland. Daarnaast zijn er contacten en samenwerkingsverbanden met andere wetenschappers in binnen- en buitenland.