Invullen van een formulier Steunbetuiging- en/of Adhesiebetuiging

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Bij deze doe ik een beroep op u voor het volgende.


Stichting IPC ontvangt door de bezuinigingen steeds minder subsidie en moet dus van steeds minder geld rondkomen. Als u geld voor IPC over hebt, is dat van harte welkom. Alle kleintjes helpen! Giften kunnen vanaf een bedrag van € 12,50 gestort worden op gironummer 8331843 van de ING bank t.n.v. Stichting IPC .
Stichting IPC heeft de ANBI-status, zodat u uw gift kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen.

 

Verder kunt u ons ondersteunen door het invullen van een formulier "Steunbetuiging Multiloog®" (vanuit de positie als deelnemer, klik hier) en/of het invullen van het formulier “Adhesiebetuiging Multiloog®" (vanuit de organisatie, klik hier) te klikken, het in te vullen, te ondertekenen (als het mogelijk is op briefpapier van uw instelling) af te drukken en zo spoedig mogelijk naar ons terug te sturen. Bij gebrek aan tijd kunt u de formulieren uiteraard ook naar ons ingevuld terugmailen. 

 

Voor andere suggesties over hoe wij ons project overeind kunnen houden, houden wij ons aanbevolen.

 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp en ondersteuning.

 

Met vriendelijke groet,

 

Heinz Mölders

 

Drs. Heinz Mölders
Directeur Stichting IPC
 

Postadres: Buskenblaserstraat 32'
1055 AJ Amsterdam

tel.: +(31/20) 684.80.12/412.00.32
fax: +(31/20) 684.80.54
website: www.inca-pa.nl