literatuur over COMPRO/Multiloog®

2008 Mölders, H.: "Je verplaatsen in een ander gezichtspunt.Over de betekenis van Multiloog", In: Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr. 57, pp 22 - 25.
2007 Holleman, M.: “Multiloog”, p. 52-54. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, januari 2007
2007 Jungschleger, I.: "Multiloog geeft inzicht in psychose", In: Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr. 55, pp 8 - 11.
2007 Jungschleger, I.: "Multiloog." Interview met Leen van Leersum. In: Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr. 50, pp 24 - 25
2007 Liempt, P.van: "Ik leg zelf mijn ellende op tafel", p. 22-23. Interview met Heinz Mölders. In: Het Parool van 23 januari 2007.
2005 Zwetsloot, L. "Ik hoorde en werd gehoord". Relatief, jaargang 9, nummer 1 2005. Stichting Labyrint~In Perspectief. www.labyrint-in-perspectief.nl

2004

Ruijters, E.: Multiloog: Communicatie over psychische lijden. Onderste Boven, bulletin van de cliëntenbond in de geestelijke gezondheidzorg, nr.1, pp.16-17.

2004 Mölders, H.: “Compro/Multiloog®, Ein Ansatz zur sozialen Selbstverständigung im Alltagsleben”, p. 282-293. In: Geene R., Halkow A., (Hrsg.): Armut und Gesundheit Strategien der Gesundheitsförderung. Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main, 2004.
2004 Nona (J.Hiemstra), “Compro/Multiloog®, Ein Erfahrungsbericht”, p. 294-295. In: Geene R., Halkow A., (Hrsg.): Armut und Gesundheit Strategien der Gesundheitsförderung, Frankfurt am Main, 2004.

2003

Ammeraal, M.: Multiloogbijeenkomsten. Verschillende stemmen over een geluid. GGz De Meren, cliëntenkrant, nr.1, pp.1.

2003

Mölders, H.: Multilog - Verständigung über (psychisches)Leiden im/am Alltagsleben. Blume, J., Bombosch, J. en Hansen, H. (Hg): Trialog praktisch. Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige und Professionelle gemeinsam auf dem Weg zur demokratischen Psychiatrie. Neumünster: Paranus Verlag, pp.117-188.

2002

Heymans, M. en Stoffers, E.: Multiloogbijeenkomsten. Kabaal & Zo, bulletin van, voor en door (ex)cliënten en betrokkenen in de provincie Limburg, nr.4, pp.1.

2002

Koelewijn, S.: Psychisch lijden heeft een sociale context. Interview met Heinz Mölders. Kronkel, stadskrant voor psyche en psychiatrie, nr.6, pp.7.

2002

Louter, M.: Aanraken (column). Psy, tijdschrift over geestelijke gezondheidszorg, nr.4.

2002

Stoffers, E.: Ervaringen uitwisselen over angsten, psychosen en fobieën. Zorgbelang, magazine voor de Limburgse zorgconsument, nr.2, pp.23.

2001

Cremers-Veldhuizen, A.: Het Multiloogproject. De taal van het verhaal, een therapeutisch middel. Sociale Psychiatrie, vakblad sociaal psychiatrische verpleegkundige, nr.62, pp.31-40.

2001

Hasert, M.: Multiloog bevordert begrip, "Als ze mij handboeien omdoen, ga ik door het lint". Ypsilon Nieuws, cliëntenmagazine, belangenvereniging van schizofrenie, nr.90, pp.3-4.

2001

Kal, D.: Anders denken over anders zijn. Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Amsterdam: Boom, pp.76-103.

2001

Mölders, H.: The process of developing an improved understanding: Experiences with a communication project on mental suffering. Boog, B., Coenen, H. en Keune, L. (eds.): Action Research Empowerment and reflection. Tilburg: Dutch University Press, pp.147-174. (http://spitswww.uvt.nl/~lkeune/)

2000

Hemels, I.: Voor het eerst je verhaal doen. Multiloog: groepsgewijs praten over ervaringen met psychosen. De Psychiater, nr.3, pp. 27.

2000

Smagt van der, A.: Ik ben net een opgepoetst ei. Multiloog - bijeenkomsten benadert psychisch lijden vanuit verschillende invalshoeken. Zorg en Welzijn, opiniemagazine voor de sociale sector, nr.20, pp.22-24.

2000

Multiloog bijeenkomst levert inzicht op. "Ook een patiënt moet in de buurt kunnen wonen". De Kennemer, stadskrant, 9 maart.

2000

Mölders, H.: Over de ontwikkeling van een goede verstandhouding. Ervaringen met het communicatieproject over psychisch lijden. Amsterdam: INCA Projectbureau Amsterdam.

2000

Valcke, J.P.: Multiloog - Une initiative neerlandaise. Pour une meilleure communication.

1999

Faber, A.: Multiloog: anders denken over anders zijn. Relatief, tijdschrift van de Stichting Labyrint In Perspectief, nr.1, pp.7-8.

1999

Kerssies, K.: Interview met Heinz Mölders naar de achtergronden van de succesvolle Multiloogbijeenkomsten in Amsterdam. Plusminus, tijdschrift van de vereniging manisch depressieve en betrokkenen, nr.2, pp.25-26.

1999

Mölders, H. en Onderwater, K.: Communicatie over psychisch lijden: spreken over psychosen. Evaluatieverslag communicatieproject COMPRO. Amsterdam: INCA Projectbureau Amsterdam/ RIAGG Centrum Oud West/Noord.

1999

Muijen, A.: Nieuwe wegen in de sociale psychiatrie in stadsdeel Westerpark, Amsterdam. Een intern verslag van een middagbijeenkomst op 19 november.

1998

Hunsche, P.: Een psychose komt nooit uit de lucht vallen. Het Amsterdams Stadsblad, 16 september.

1998

Langelaan, M.: Multiloog: psychosen ontrafelen. Psy, tijdschrift over geestelijke gezondheidszorg, nr.14, pp.29-31.

1998

Onderwater, K.: Een goed gesprek over de beleving van een psychose. De ontwikkeling van een communicatieproject. Sociale Psychiatrie, vakblad sociaal psychiatrische verpleegkundige, nr.52, pp.15-23.

1998

Mölders, H.: Het project Kunst en Communicatie. Verstandhouding over psychische lijden. Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr.23, pp.8-11.

1997

Mölders, H.:Communicatie over psychisch lijden. Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr.15, pp.8-11.

1994

Mölders, H.: Wereldcongres Sociale Psychiatrie. Babylon: spraakverwarring en grootheidswaan. Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr.3, pp.16-19.