Dialogen uit verschillende Multiloog® – bijeenkomsten

 

familie en vrienden

kun je ze belasten met jou problemen ?

moeder

partner

ervaringsdeskundige


familie en vrienden

bemoeizorg, zorg vanuit de omgeving

hulpverlening

leegte

werk

familiepatronen, de relatie tussen ouders en kinderen

ontheemd

ontheemd, vervolg

omgaan met

 

dialogen

ervaringsverhalen