Dialogen uit verschillende Multiloog® – bijeenkomsten

 

leegte

hulpverlener

ervaringsdeskundige

ervaringsdeskundige

 


familie en vrienden

bemoeizorg, zorg vanuit de omgeving

hulpverlening

leegte

werk

familiepatronen, de relatie tussen ouders en kinderen

ontheemd

ontheemd, vervolg

omgaan met

dialogen

ervaringsverhalen