Dialogen uit verschillende Multiloog® – bijeenkomsten

 

bemoeizorg,

zorg vanuit de omgeving

hulpverlener

ervaringsdeskundige

 


familie en vrienden

bemoeizorg, zorg vanuit de omgeving

hulpverlening

leegte

werk

familiepatronen, de relatie tussen ouders en kinderen

ontheemd

ontheemd, vervolg

omgaan met

 

dialogen

ervaringsverhalen