VERBETERING VAN DE VERSTANDHOUDING

MET JEZELF

EN ANDEREN

 

 

Communicatieproject psychisch lijden (COMPRO)

Het communicatieproject psychisch lijden COMPRO is een van de centrale projecten van INCA Projectbureau Amsterdam. COMPRO ontwikkelt ideeën en streeft naar een praktijk met nieuwe werkwijzen die de verstandhouding (over psychisch lijden) met jezelf en anderen verbeteren. Idee en concept voor COMPRO en de diverse projecten zijn ontwikkeld door psycholoog Heinz Mölders van INCA Projectbureau Amsterdam. 

 

Het eerste project dat in 1997 onder COMPRO van start ging is het project Multiloog met zijn Multilooggroepen of -bijeenkomsten. Behalve Multiloog brengt COMPRO nog twee andere baanbrekende projecten tot ontwikkeling, namelijk de projecten kunst en communicatie en wetenschap en praktijk.

 

Landelijk Steunpunt Multiloog® (LSM)

Het LSM is voornamelijk gericht op het creëren van voorwaarden voor ontwikkeling, verspreiding en implementatie van Compro.

Het LSM is er om in de groeiende behoefte ten aanzien van de activiteiten te kunnen voldoen. De taken van Het LSM zijn gericht om een infrastructuur te ontwikkelen voor Multiloog®’, Kunst en Communicatie en Wetenschap en Praktijk.


wat zijn Multiloog® - bijeenkomsten

literatuur over COMPRO/Multiloog®

kunst en communicatie

wetenschap en praktijk

ontwikkelen van Multiloog® in eigen regio

Landelijk Steunpunt Multiloog® (LSM)

Multiloog® auteursrechten