literatuur

literatuur over COMPRO

2007 Holleman, M.: “Multiloog”, p. 52-54. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, januari 2007
2007 Jungschleger, I.: "Multiloog geeft inzicht in psychose", In: Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr. 55, pp 8 - 11.
2007 Jungschleger, I.: "Multiloog." Interview met Leen van Leersum. In: Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr. 50, pp 24 - 25
2007 Liempt, P.van: "Ik leg zelf mijn ellende op tafel", p. 22-23. Interview met Heinz Mölders. In: Het Parool van 23 januari 2007.
2005 Zwetsloot, L. "Ik hoorde en werd gehoord". Relatief, jaargang 9, nummer 1 2005. Stichting Labyrint~In Perspectief. www.labyrint-in-perspectief.nl

2004

Ruijters, E.: Multiloog: Communicatie over psychische lijden. Onderste Boven, bulletin van de cliëntenbond in de geestelijke gezondheidzorg, nr.1, pp.16-17.

2004 Mölders, H.: “Compro/Multiloog®, Ein Ansatz zur sozialen Selbstverständigung im Alltagsleben”, p. 282-293. In: Geene R., Halkow A., (Hrsg.): Armut und Gesundheit Strategien der Gesundheitsförderung. Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main, 2004.
2004 Nona (J.Hiemstra), “Compro/Multiloog®, Ein Erfahrungsbericht”, p. 294-295. In: Geene R., Halkow A., (Hrsg.): Armut und Gesundheit Strategien der Gesundheitsförderung, Frankfurt am Main, 2004.

2003

Ammeraal, M.: Multiloogbijeenkomsten. Verschillende stemmen over een geluid. GGz De Meren, cliëntenkrant, nr.1, pp.1.

2003

Mölders, H.: Multilog - Verständigung über (psychisches)Leiden im/am Alltagsleben. Blume, J., Bombosch, J. en Hansen, H. (Hg): Trialog praktisch. Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige und Professionelle gemeinsam auf dem Weg zur demokratischen Psychiatrie. Neumünster: Paranus Verlag, pp.117-188.

2002

Heymans, M. en Stoffers, E.: Multiloogbijeenkomsten. Kabaal & Zo, bulletin van, voor en door (ex)cliënten en betrokkenen in de provincie Limburg, nr.4, pp.1.

2002

Koelewijn, S.: Psychisch lijden heeft een sociale context. Interview met Heinz Mölders. Kronkel, stadskrant voor psyche en psychiatrie, nr.6, pp.7.

2002

Louter, M.: Aanraken (column). Psy, tijdschrift over geestelijke gezondheidszorg, nr.4.

2002

Stoffers, E.: Ervaringen uitwisselen over angsten, psychosen en fobieën. Zorgbelang, magazine voor de Limburgse zorgconsument, nr.2, pp.23.

2001

Cremers-Veldhuizen, A.: Het Multiloogproject. De taal van het verhaal, een therapeutisch middel. Sociale Psychiatrie, vakblad sociaal psychiatrische verpleegkundige, nr.62, pp.31-40.

2001

Hasert, M.: Multiloog bevordert begrip, "Als ze mij handboeien omdoen, ga ik door het lint". Ypsilon Nieuws, cliëntenmagazine, belangenvereniging van schizofrenie, nr.90, pp.3-4.

2001

Kal, D.: Anders denken over anders zijn. Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Amsterdam: Boom, pp.76-103.

2001

Mölders, H.: The process of developing an improved understanding: Experiences with a communication project on mental suffering. Boog, B., Coenen, H. en Keune, L. (eds.): Action Research Empowerment and reflection. Tilburg: Dutch University Press, pp.147-174. (http://spitswww.uvt.nl/~lkeune/)

2000

Hemels, I.: Voor het eerst je verhaal doen. Multiloog: groepsgewijs praten over ervaringen met psychosen. De Psychiater, nr.3, pp. 27.

2000

Smagt van der, A.: Ik ben net een opgepoetst ei. Multiloog - bijeenkomsten benadert psychisch lijden vanuit verschillende invalshoeken. Zorg en Welzijn, opiniemagazine voor de sociale sector, nr.20, pp.22-24.

2000

Multiloog bijeenkomst levert inzicht op. "Ook een patiënt moet in de buurt kunnen wonen". De Kennemer, stadskrant, 9 maart.

2000

Mölders, H.: Over de ontwikkeling van een goede verstandhouding. Ervaringen met het communicatieproject over psychisch lijden. Amsterdam: INCA Projectbureau Amsterdam.

2000

Valcke, J.P.: Multiloog - Une initiative neerlandaise. Pour une meilleure communication.

1999

Faber, A.: Multiloog: anders denken over anders zijn. Relatief, tijdschrift van de Stichting Labyrint In Perspectief, nr.1, pp.7-8.

1999

Kerssies, K.: Interview met Heinz Mölders naar de achtergronden van de succesvolle Multiloogbijeenkomsten in Amsterdam. Plusminus, tijdschrift van de vereniging manisch depressieve en betrokkenen, nr.2, pp.25-26.

1999

Mölders, H. en Onderwater, K.: Communicatie over psychisch lijden: spreken over psychosen. Evaluatieverslag communicatieproject COMPRO. Amsterdam: INCA Projectbureau Amsterdam/ RIAGG Centrum Oud West/Noord.

1999

Muijen, A.: Nieuwe wegen in de sociale psychiatrie in stadsdeel Westerpark, Amsterdam. Een intern verslag van een middagbijeenkomst op 19 november.

1998

Hunsche, P.: Een psychose komt nooit uit de lucht vallen. Het Amsterdams Stadsblad, 16 september.

1998

Langelaan, M.: Multiloog: psychosen ontrafelen. Psy, tijdschrift over geestelijke gezondheidszorg, nr.14, pp.29-31.

1998

Onderwater, K.: Een goed gesprek over de beleving van een psychose. De ontwikkeling van een communicatieproject. Sociale Psychiatrie, vakblad sociaal psychiatrische verpleegkundige, nr.52, pp.15-23.

1998

Mölders, H.: Het project Kunst en Communicatie. Verstandhouding over psychische lijden. Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr.23, pp.8-11.

1997

Mölders, H.:Communicatie over psychisch lijden. Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr.15, pp.8-11.

1994

Mölders, H.: Wereldcongres Sociale Psychiatrie. Babylon: spraakverwarring en grootheidswaan. Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr.3, pp.16-19.

Selectie van publicaties van Heinz Mölders

1995

Über den Versuch Hilfe näher zu bringen. Eindrücke von einem Besuch in der Gemeindepsychiatrie in Merzig/Saarland September 1994. Amsterdam: Platform GGZ (intern verslag).

1994

De Duitse Aanpak. De betekenis van de Duitse Arbeidsrehabilitatie-praktijk voor Nederland, Amsterdam: Stichting Nieuwe Werkvormen.

1994

De Januskop van de GGZ in Amsterdam. De betekenis van het ‘Amsterdamse Model’ voor de cliëntenbeweging. In: Praktijkervaring vereist. Amsterdam: Amsterdams Patiënten- en Consumentenplatform.

1993

Object of humaan wezen? De lange weg van de geestelijke gezondheidszorg tot de erkenning van het menselijke zelfbeschikkingsrecht. Interview in: Nieuwsbrief Platform GGZ Amsterdam, nr. 21.

1992

Die Stärkeren werden erneut am längsten Hebel sitzen. Die unsichere Zukunft im Spannungsfeld zwischen Marktprinzip und Solidarität, in: Dokumentation der Fachtagung Abgehängt und weggeschlossen? 6. – 7. November 1992 an der Fachhochschule Lüneburg, Lüneburg: Fachhochschule.

1991

De samenleving als blok aan het been van de GGZ. Of: Wat moet er gebeuren opdat GGZ – werkers de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich nemen, die zij op zich horen te nemen, bespreking van: J. van Weeghel en J. Zeelen (1991): Arbeitsrehabilitatie in een vernieuwde geestelijke gezondheidszorg, Utrecht: Lemma BV. In: Nieuwsbrief Platform GGZ Amsterdam, nr. 20, pp 25-35.

1991

Erwerbslosigkeit und Gesundheitswesen – Bericht über dieArbeit der Gruppe ‘Erwerbslosigkeit und Gesundheit Amsterdam’ in: Th. Kieselbach, A. Wacker (Hrsg.): Bewältigung von Arbeitslosigkeit im sozialen Kontext. Programme, Initiatieven, Evaluationen. Weinheim: Deutscher Studienverlag. pp 265 – 278.

1991

WAO’ers onzichtbaar op WAO-congres, verslag van een NCGV-confrentie over ‘categorie 5: arbeidsongeschikt wegens psychische stoornissen’ op 16/11/1991 in Rotterdam in: Nieuwsbrief Platform GGZ Amsterdam, nr. 20.

1990

Erwerbslosigkeit und Gesundheitswesen – Widerspruchserfahrungen in einem selbstinitiierten Projekt, in: Forum Kritische Psychologie, Berlin: Argument Verlag, nr. 26. Pp 111-127.

1989

Arbeitsprojecten en de positie van (ex-) psychiatrische patiënten, verslag van de ‘Eerste Europese Informatie- en Handelsbeurs ‘en van ‘Het eerste Nederlandse Arbeidsrehabilitatie Netwerk Congres: De Maastrichter Kring’, op 19 – 20 april 1989 in: Nieuwsbrief Platform GGZ, Amsterdam nr. 17.

1986

Psychiatrie en Maatschappij. Mensbeeld, drijvende krachten en gevaren. In: Revoluon, nr. 1:.

publicaties in het tijdschrift Deviant

2008 Solidariteit in theorie en praktijk. Boekbespreking: Lehmann, P., Stastny, P. (Hg.): Statt Psychiatrie 2, Peter Lehmann Antipsychiatrie Verlag. In: Deviant, nr. 56: 18-19.
2005 Bespreking van de documentaire "Uitbehandeld maar niet opgegeven. Eerherstel voor de chronische psychiatrische patent." In: Deviant, nr. 44: 27.

1999

Bespreking van het tijdschrift Brückenschlag nr. 15 (1999) . In: Deviant, nr. 26: 42 - 43.

1999

Bespreking van het tijdschrift Forum Kritische Psychologie nr. 40. In: Deviant, nr. 22: 33.

1998

Bespreking van het tijdschrift ‘Soziale Psychiatrie’ . In: Deviant, nr.16: 41.

1998

Het project Kunst en Communicatie. Verstandhouding over psychisch lijden. In: Deviant, nr. 23: 8-11.

1998

Naar de zin in de waanzin. Interview met de kunstenaar Cor Pieters en de creatief therapeut Thieme van Beek. In: Deviant, nr.19: 4 - 8.

1997

Communicatie over psychisch lijden. Een intersubjectieve benadering van psychosen, In: Deviant, nr. 15: 8 - 11.

1997

De brug tussen ervaringsdeskundige en beroepsdeskundige. Nieuwe perspectieven voor een bondgenootschap. In: Deviant, nr. 15: 22 - 25.

1995

Bespreking van het tijdschrift Brückenschlag nr. 11. In: Deviant, nr. 9: 39.

1995

Bespreking van het tijdschrift Forum Kritische Psychologie nr. 35. In: Deviant, nr.7: 34 - 35.

1995

Bespreking van het tijdschrift Irrtu(r)m dec. ‘95. In: Deviant, nr.10: 39.

1995

Blaumeier: kunst en psychiatrie. In: Deviant, nr. 5: 32-34.

1995

Buigen of barsten. Ontkenning van een creatief en strijdbaar mens. Boekbespreking: Delbée, A. (1994): Camille Claudel een vrouw. Breda: uitgeverij De Geus. In: Deviant, nr. 12: 36-37.

1995

Cliënt bezwijkt onder stortvloed van formulieren. In: Deviant, nr. 7: 4-7.

1994

Antipsychiatrie - bestaat die dan nog?, Boekbespreking van: Kempker, K., Lehmann, P. (Red. 1994): Statt-Psychiatrie. In: Deviant, nr. 1: 34 - 36.

1994

Babylon: spraakverwarring en grootheidswaan. Verslag van het Wereldcongres Sociale Psychiatrie. In: Deviant, nr. 3: 16 - 19.

samen met Almer, M.

1997

Relatie individu-maatschappij. Congres Kritische Psychologie te Berlijn. In: Deviant, nr. 13: 34-36.

1984

Psychologie en Vrede. Kunnen psychologen een bijdrage leveren aan de vredesbeweging? Verslag van het ‘Friedenskongreß psychosozialer Berufe’ in Dortmunt 1983, in: Psychologie en Maatschappij, nr. 1.

1981

Recensie van Ole Dreier: Familiäres Sein und familiäres Bewustsein. Therapeutische Analyse einer Arbeiterfamilie in: Comenius, nr. 2.

samen met Boer, F. de, en Kok, J.

2000

Arbeidsrehabilitatie in een maatschappelijke context. ‘Da vicino nessuno e normale’. Interview met de psychiater Thomas Emmenegger uit Milaan. In: Deviant, nr. 24: 12 - 16.

samen met Boer, H.  de en Kools, J.

1993

Aan de arbeid. RIAGG Amsterdam Zuid /Nieuw West besteedt aandacht aan de factor arbeid. Amsterdam: RIAGG Amsterdam Zuid /Nieuw West.

samen met Ploeg, R. van der

1988

Baanloosheid ,een punt van aandacht voor hulpverleners ? Project Baanloosheid en Gezondheid Amsterdam, Utrecht: Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk.

samen met Janssen, M.

2005 Op zoek naar het sociale in de psychiatrie. In: Deviant, nr. 44: 20 - 21.